Giới thiệu “Kệ K- ta vẫn sống” là chủ đề cuộc thi ảnh online dành riêng cho các bạn K đang điều trị, đã hoàn tất quá trình điều trị hoặc chưa bắt đầu tham gia điều trị, nỗ lực sống mỗi ngày. Các bạn K ở khắp nơi đều có thể tham gia. Đối… (0 comment)

Đây là dự án nhỏ trong chuỗi dự án iQOL do T.S. Mita sáng lập và trực tiếp điều hành. Dự án nhỏ này có tên iQOL Tiếp Sức Chữa Lành. Khởi đầu dự án là CHO MƯỢN DỤNG CỤ HỖ TRỢ CHỮA LÀNH. Phạm vi giao mượn: Việt Nam Quy trình tham gia dự… (0 comment)

CHƯƠNG TRÌNH SỐNG KHOẺ CÙNG MITA -iQOL Progress
Đây là chương trình tự chữa lành – nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh do Dr. Mita Tran – nhà khoa học epigenetics (gen biểu sinh) trị liệu sinh học (biological treatment) biên soạn. Chương trình tự chữa lành này được gọi là trị liệu sinh học không nhắm đích. Dr. Mita Tran… (6 comments)

CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG – Mita Foundation
Đây là dự án hỗ trợ cộng đồng chưa xác định thời gian của Dr. Mita Tran. Mita có quỹ hỗ trợ cộng đồng ‘Mita Foundation’ được thành lập từ 20.10.2010 nhưng chủ yếu là Mita và những bạn bè thân thiết đóng góp và chia sẻ, hiện tại chưa có đủ điều kiện để… (0 comment)